Huomio toimituksiin liittyen! 12.7 - 21.7 välisenä aikana tilatut tuotteet lähetetään 22.7.2024
Alennuskoodilla: KESALOMA saat -20% alennuksen tilauksesta 21.7 asti!

Privacy statement

Päivitetty 31.7.2023

Yleisesti

Lastua kerää tietoja asiakkaistaan sekä verkkokauppansa käyttäjistä, jotta se voi tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen palveluidensa käyttökokemuksen.

Asiakastietoja käytetään mm. tilausten turvalliseen toimittamiseen sekä verkkokaupan kehittämiseen.

Lastua kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä, ja käyttää keräämiään henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Lastua ei myy eikä luovuta asiakkaidensa tietoja eteenpäin muissa kuin tämän tietosuojaselosteen mainituissa tarkoituksissa.

 

Rekisterinpitäjä

Lastua
Y-tunnus: 3136986-3
Sipolantie 29 H 3
96100 Rovaniemi
asiakaspalvelu@lastua.fi
+358 40 259 4960

 

Rekisteröidyt

Rekisteriin kuuluvat Lastua:n asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet verkkokaupan asiakkaiksi tai tehneet tilauksen. Rekisteriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä Lastua:n asiakaspalveluun verkkokaupan, puhelimen tai sähköpostin välityksellä ja jättäneet yhteystietonsa tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä.

 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräys ja käsittely perustuu: Asiakkaan antamaan suostumukseen Lastua:n ja asiakkaan väliseen rekisteröityyn asiakassuhteeseen.

Tilauksiin liittyvien velvoitteiden hoitamiseen

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain alla lueteltaviin, ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

- Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpidon helpottamiseen.

- Tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin.

- Ostohistorian säilyttämiseen mahdollisia tuotepalautuksia tai takuukäsittelyjä varten.

- Väärinkäytösten estämiseen.

- Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun laadun parantamiseen.

- Yrityksen oman toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.

- Kohdennetun sisällön, viestinnän ja markkinoinnin tuottamiseen.

- Tilastojen laatimiseen.

 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi

- Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- Ostohistoria: mm. tilatut tuotteet ja hintatiedot, toimitusosoite, valittu maksutapa ja toimitusehto

- Kontaktihistoria ja tallenteet, sähköpostin tai internetin välityksellä käydyistä keskusteluista

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@lastua.fi

Tarkastusoikeus

- Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

- Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

- Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

- Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

- Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

- Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilausta tehdessään.

- Asiakkaan itse tekemän yhteydenoton perusteella. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimen, sähköpostin, whatsapin, Messengerin tai muun internetsovelluksen välityksellä.

- Asiakkaalle toteutettavien käyttäjäkokemuskyselyiden tai -haastattelujen avulla.

- Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat:

- Logistiikkakumppanit, jotka toimittavat lähetykset asiakkaan valitsemaan paikkaan

- Maksunvälittäjäkumppanit, laskuoperaattorit, tuotteen toimittajat, kun kyse on suoratoimituksista tulli kun tuotteita ostetaan verottomana, perintäyhtiö, kun lasku erääntyy ja siirtyy perintään.

Yhteistyökumppaniyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.

 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Uutiskirjelistallemme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Asiakas voi pyytää häntä koskevan henkilötiedon anonymisoimista tai poistamista rekistereistämme.

Osalle tiedosta lainsäädäntö voi asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).

 

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain Lastua:n omilla työntekijöillä, jotka on koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja vastuullisesti. Pääsy henkilötietoihin on myös IT-tukihenkilöillä, joiden kanssa olemme tehneet sopimusjärjestelyn, joka takaa, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin asianmukaisesti. Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja palvelimien tietoturva on korkealla tasolla. Tulosteet ja arkistot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain Lastua:n omilla työntekijöillä.

Evästeiden (”cookies”) käyttö

Lastua:n verkkokaupoissa käytetään evästeitä (pieniä laitteeseen sijoitettuja tekstitiedostoja) tietojen keräämiseen.

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt osoitteeseen, mitä internetsivuja hän on selannut, mitä selainta käyttää sekä mikä hänen tietokoneensa IP-osoite on.

Evästeiden avulla voimme muun muassa näyttää käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia ja analysoida sitä, miten hyvin sivustomme ja verkkopalvelumme toimivat.

Evästeiden kautta kerättyä tietoa hyödynnetään myös tilastointitarkoituksiin.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja ei yhdistetä asiakasrekisteritietoihin eikä käyttäjiä yksilöidä evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa.

Verkkokaupan asiakkailla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.

Evästeiden käytön kieltäminen saattaa kuitenkin estää joidenkin verkkokaupan toiminnallisuuksien hyödyntämisen.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palvelumme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan palveluun rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Footer image

© 2024 Lastua

    Login

    Forgot your password?

    Don't have an account yet?
    Create account